×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Jeugd en Onderwijs

Type
Onderwijs
Locatie
JC De Kazerne
3 Leide
1500 Halle 

De kloof verkleinen

Iedereen erkent het belang van een degelijke scholing en het bijhorende diploma. Dit waarmaken is voor heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen echter geen evidentie. Studies wijzen uit dat ons onderwijs bijdraagt aan de reproductie van ongelijkheid.

In het project schoolopbouwwerk Halle verkleinen we de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare gezinnen en het onderwijs. De schoolopbouwwerker ondersteunt mensen en groepen die bedreigd zijn met sociale uitsluiting. We hebben aandacht voor de ondersteunende en begeleidende rol van de ouders. Daarom voorzien we voor hen verschillende contact- en infomomenten rond thema’s zoals huiswerk, opvoedingsondersteuning, taal, communicatie, vrije tijdsinitiatieven en sport, … Daarnaast is het de bedoeling dat het lokale onderwijsbeleid meer afgestemd wordt op de noden en belangen van deze groep. Tenslotte zoeken we uit hoe er in de scholen zelf initiatieven ontwikkeld kunnen worden om de kloof te verkleinen. We richten ons op alle basisscholen in Halle en gaan intensief aan de slag rond drie thema’s: huiswerk, taalstimulering en communicatie tussen school en ouders.

Taal

Het taalbad (H)Alle Talen is al enkele jaren een vaste waarde in de stad. Tijdens de laatste week van augustus worden kinderen die thuis weinig of geen Nederlands spreken ondergedompeld in de taal en klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Dit gebeurt aan de hand van speelse activiteiten zoals spelletjes, toneel, liedjes, … Vanaf 2015 zal er een extra taalaanbod georganiseerd worden voor anderstalige kinderen gedurende het schooljaar onder de naam Babbelspelen.

Communicatie tussen school en ouders

Met ouders die deelnemen aan de oudermomenten van schoolopbouwwerk worden knelpunten over communicatie tussen de school en hen benoemt. Samen wordt er gezocht naar oplossingen en manieren om deze knelpunten weg te werken. De resultaten uit deze oudermomenten worden als basis gebruikt om via overlegmomenten met de scholen een afgestemd communicatiebeleid op te stellen.

Huiswerk

Met vrijwilligers en stagiairs uit enkele hogescholen begeleiden we ouders en kinderen aan huis, zodat de ouders hun kinderen kunnen helpen bij het huiswerk en kinderen zelfstandig leren werken. Tegelijk wordt met de school een traject afgelegd naar een afgestemd huiswerkbeleid. Een bevraging van leerkrachten én ouders vormt daarbij het vertrekpunt.