Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum om mobiliteitsproblemen op een multimodale manier te bespreken.

De rol van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) wordt in de nieuwe regelgeving opgewaardeerd en geofficialiseerd. De actieve aanwezigheid en betrokkenheid van de niet-gemeentelijke actoren wordt vastgelegd. Voortaan zijn er vaste, variabele en adviserende leden in de GBC.

Samenstelling:

Vaste leden:

 • De stad: de burgemeester, die optreedt als voorzitter, de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken
 • Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)
 • De Lijn
 • De initiatiefnemer van het project
 • De betrokken wegbeheerder(s)

Variabele leden (verplichte deelname aan het overleg):

 • De provincie
 • Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Variabele leden (deelname aan het overleg in functie van het dossier):

 • Adviserende overheden
 • Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 • NMBS

Adviserende leden:

 • De TEC
 • Afgevaardigde lokale politiezone
 • Gemeenteraadsleden Halle (1 afgevaardigde per fractie in de gemeenteraad)
 • Directeur grondgebiedzaken en organisatie
 • Afgevaardigde dienst openbare werken, mobiliteit en milieu
 • Afgevaardigde dienst ruimtelijke ordening
 • De mobiliteitsambtenaar
 • Fietsersbond Halle