De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De GECORO, of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kan adviezen geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 

Ze kan dat doen op eigen initiatief, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op verzoek van de gemeenteraad.

Samenstelling

Reglement

Meer info en contact