×

Een park langs de Zenne

Waarom?

Tot eind vorige eeuw kwam er veel vervuild afvalwater in de Zenne terecht. Maar met o.a. waterzuiveringsinstallaties proberen de verschillende gewesten van de Zenne opnieuw een leefbare rivier te maken. Een eerherstel waaraan ook de stad Halle graag meewerkt. Door tal van projecten en ingrepen willen we de Zennevallei herwaarderen. Meer zelfs! We maken van de omgeving van de Zenne één langgerekt landschapspark, van Lembeek tot Buizingen.

Wat?

RUP De Bres gaat over een deel van dit landschapspark. Het park wordt een grote groene zone in het centrum van de stad Halle.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg wordt de Zenne verder opengelegd. Dat moet er onder andere voor zorgen dat regenwater beter wordt opgevangen en in de bodem kan dringen. 

De andere pijler van deze grote, groene zone is ruimte voor sport, spel en recreatie, en activiteiten van de stad. 

Hoe zal het park eruitzien?

Volgende ontwerpprincipes vinden we belangrijk omdat de omgeving van sporthal De Bres deel uitmaakt van het landschapspark:

  • Een mooi, groen gebied met een typische beplanting voor deze vallei. We voorzien ook speelgroen. Dat is een stukje groen waar kinderen kunnen spelen en ravotten.
  • Een duurzaam waterbeheer. We onderzoeken hoe we het water in dit gebied het best opvangen en in de grond laten infiltreren. 
  • Een actieve buitenbeleving. Er komt dus veel ruimte voor sport, spel, recreatie en activiteiten in openlucht. 
  • Een netwerk van paden op maat van fietsers en voetgangers.
  • Aangename verblijfsplekken aan het water en bij de sport- en speelzones.
  • Verbindende parkbruggen over de opengelegde Zenne.
  • Drie beeldbepalende landmarks. Landmarks zijn gebouwen of objecten die mee het zicht op een stad bepalen. In RUP De Bres zullen een landschapsheuvel, de nieuwe Nederhembrug en de vernieuwde sporthal opduiken als nieuwe landmarks.