×

Archeologie : blik achter de schermen

Den AST beheert de archeologische collectie van het voormalige ‘Zuidwestbrabants Museum’. Die bevat onder meer:

  • objecten uit de Ijzertijd (Kesterheide, Gooik)
  • de Romeinse periode (Vicus Kester, Gooik)
  • talloze Middeleeuwse voorwerpen uit opgravingen van het voormalige Sint-Elooishospitaal en de Molenborre in Halle 
  • een pottenbakkerij in Sint-Kwintens-Lennik.

Om al die ensembles te herwaarderen, deed den AST een beroep op de dienst Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant. Die ondersteunt openbare besturen en erfgoedverenigingen bij het herwaarderen van ‘oude’ archeologische collecties. De volledige collectie zit voortaan in bewaring bij het depot van de dienst Erfgoed.

Medewerkers van den AST en de dienst Erfgoed hebben samen meer dan 7 paletten met vondsten opnieuw verpakt, geregistreerd, nagekeken op schade en gefotografeerd.

De vondsten beginnen nu aan een tweede leven : als onderzoeksmateriaal, als materiële getuigen van het verleden uit Pajottenland en Zennevallei, als educatief materiaal, enzovoort.