Project in de kijker: Traject erkenning van de Sint-Veroonsmars als immaterieel Vlaams erfgoed

Sinds midden 2017 is er er een werkgroep met als doel om de Sint-Veroonsmars te laten erkennen als immaterieel erfgoed. Want zoals een belangrijk gebouw kan erkend worden als erfgoedmonument , zo kunnen ook belangrijke en unieke tradities erkend worden als cultureel erfgoed.  Gedurende meer dan anderhalf jaar heeft een werkgroep onder leiding van Jef Devillé, later overgenomen door Dirk Vandenplas als voorzitter en Hugo Hernie als secretaris een dossier voorbereid met de verantwoordelijken van de verschillende soldatengroepen en met de kasdragers.  Het initiatief wordt ook ruimer gedragen, zo bewijzen een veelgetekende enquête en een succesvolle infoavond die in februari plaatsvond.

Eeuwenoud, springlevend

De Veroonmars in Lembeek (Halle) gaat jaarlijks door op paasmaandag. Honderden Lembekenaren trekken er dan op uit als soldaat, samen met vele bedevaarders die het zilveren schrijn van hun patroonheilige Sint-Veroon begeleiden. 2019 was een topeditie met 600 deelnemende soldaten en maar liefst 2.000 bedevaarders.

Waarom uniek?

De kosten van de deelnemers voor buskruit en muziek door de ganse dorpsgemeenschap werden gedragen. Weken voor de processie werden de koppen bij elkaar gestoken en werden de nodige afspraken gemaakt. De traditie en gebruiken, mondeling van generatie op generatie overgeleverd, speelden hierin een zeer belangrijke rol.

Het sterke gemeenschapsgevoel en het gegeven dat een soldatenprocuessie waarbij muziek te paard wordt gespeeld unieke gegevens zijn in Vlaanderen zorgen ervoor dat de werkgroep een ijzersterk dossier indiende.

We kijken vol vertrouwen uit naar de beslissing van de minister!

Wordt snel vervolgd ...

 

 

 

Meer info en contact:
Terug naar overzicht