Historische stadsverslagen digitaal raadpleegbaar

Duik in het verleden!

Goed nieuws, dankzij het scanwerk van vrijwilligers en en jobstudenten kan je de 19de eeuwse stadsverslagen digitaal van thuis uit raadplegen!

De jaarlijkse 'stadsverslagen' leveren heel wat historische informatie over Halle. Zo bevatten ze statistieken over de bevolking, stadsfinanciën, 'misdaden' … en beschrijvingen van grote werken, de onderwijsinstellingen, 'rampen en ongelukken', de toestand van landbouw, handel en nijverheid. Je vindt hier scans van de verschillende jaren.

Opgelet, sommige jaargangen ontbreken. Een heel aantal boekjes zijn in het Frans, een ander deel is tweetalig.

Terug naar overzicht