Genealogische bronnen

Archiefbank Halle: één adres voor je zoektocht naar Halse voorouders

Het Halse stadsarchief lanceert archiefbank Halle, toegankelijk via www.archiefbankhalle.be . In deze nieuwe virtuele leeszaal vind je een schat aan bronnen waarmee je niet enkel op zoek kan gaan naar je Halse voorouders. Ook historische college- en gemeenteraadsnotulen en tekstaffiches uit de  Eerste Wereldoorlog vind je er trouwens terug.

Genealogische bronnen Halle

Jouw familiegeschiedenis vertelt het verhaal van je familie, van één of meerdere generaties of van enkele van je voorouders. Wie waren zij? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Als je voorouders afkomstig zijn uit Halle, Lembeek of Buizingen kan je dit vanuit je luie zetel thuis uitpluizen. De akten van de burgerlijke stand zijn te raadplegen tot 1920 voor geboortes, 1945 voor huwelijken en 1970 voor de overlijdens. Tot 1920 zijn de akten vlot doorzoekbaar op naam dankzij de jarenlange inzet van archiefvrijwilligers.

De bevolkingsregisters zijn tienjaarlijkse registers, gegroeid uit de volkstellingen. Het oudste register kwam tot stand op basis van de volkstelling van 1846. Vanaf 1880 werden ze om de tien jaar opgesteld. Ze zijn geordend per wijk, straat en nummer. Het bevolkingsregister is een handige bron om het hele gezin te reconstrueren. De registers laten toe de evolutie van de samenstelling van het huishouden en het beroepsleven in kaart te brengen en  zijn de enige bron die ons inlichten over verhuisbewegingen en emigratie.