SUM

Sum.  Dat is de kortste straatnaam in Halle.  Sum is trouwens een zijstraat van de straat met het meeste aantal karakters : de 'Octave de Kerchove d'Exaerdestraat'.  Toeval?  Of waren de letters op?  We gingen op zoek naar de oorsprong van beide straatnamen.

De adellijke familie de Kerchove d'Exaerde was voornamelijk in Gent en omstreken zeer bekend.  Heel wat afstammelingen waren actief in de politiek.  Zo ook Octave de Kerchove d'Exaerde (1868-1937).  Gedurende 25 jaar (1912-1937) was hij burgemeester van Buizingen.  Samen met zijn tweede echtgenote, Jeanne Terlinden, woonde hij in het kasteel van Buizingen.  Hij was ook de laatste kasteelheer.  Na zijn overlijden werd het kasteel verkocht aan de gemeente Buizingen en verbouwd tot gemeentehuis.  En de verbindingsweg met Huizingen kreeg de naam van de oud-burgemeester : goed voor 31 karakters.

En het Sum?  Wel eeuwenlang stond er een hoeve die bekend was onder de naam de 'Simme'.  Later veranderde dit in de 'Sume' en het 'Sum'.  De hoeve was volgens onze bronnen eigendom van de kerk van Buizingen die het gebouw verpachtte aan landbouwers.  De hoeve zelf heeft zijn naam te danken aan de beek de Simme die in de buurt stroomde.  Simme betekent eigenlijk niet veel meer dan 'kleine waterloop'.  Ook de 'Zenne' of 'Zuun' kan je vertalen als 'kleine waterloop'.