Joseph Possozplein

Het Joseph Possozplein bevindt zich achter het historisch stadhuis en is één van de bekendste pleinen in Halle. De naam wordt op allerlei manieren uitgesproken, maar tijdsgenoten van Joseph spraken hem steevast aan met mijnheer Possoo’.

Notaris en politicus

Joseph Possoz (1857-1942) was notaris in Halle. Voorts spendeerde hij heel wat tijd aan de politiek. Hij zetelde 37 jaar voor de Katholieke Partij in de Halse gemeenteraad, was een tijdlang schepen en bijna 30 jaar provincieraadslid. Ook binnen de kerk engageerde Possoz zich als voorzitter van de kerkfabriek.

Liefde voor zijn stad

Mijnheer ‘Possoo’ was een zeer actief man, maar bovenal een trotse Hallenaar. Als stichtend lid en de eerste voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle zorgde hij ervoor dat heel wat historische informatie over Halle overgeleverd en bewaard bleef. Zijn liefde voor Halle uitte Joseph Possoz ook in poëzie. Hij schreef meer dan 400 bladzijden vol met voornamelijk gelegenheidsgedichten. Bovendien heeft hij heel wat liederen en gedichten vertaald. Al dat literaire werk ondertekende hij steevast met zijn pseudoniem Alexis Valezan. In het stadsarchief den AST worden verschillende werken bewaard waaraan Possoz (of beter: Valezan) meewerkte.

Van Nieuwmarkt naar Possozplein

Als eerbetoon aan Possoz, besliste de stad in 1934 om een plein naar hem te noemen. De toenmalige Nieuwmarkt kreeg de nieuwe naam Joseph Possozplein. Een opmerkelijke beslissing want verdienstelijke inwoners krijgen meestal pas een straatnaamvermelding nadat ze overleden zijn. Maar Joseph Possoz leefde op dat ogenblik nog, hij is dus  in veel opzichten een bijzondere Hallenaar.

 

Info: Koninklijke Geschied- & Oudheidkundige Kring Halle

www.hallensia.be