College van burgemeester en schepenen

Type
College van burgemeester en schepenen
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit:

  • de burgemeester
  • 7 schepenen
  • 1 toegevoegde schepen

Samenstelling:

Dirk Pieters

Burgemeester (algemene beleidscoördinatie, intergemeentelijk beleid, mobiliteit, openbare ruimte beleid, veiligheid)
Gemeenteraadslid CD&V
Portretfoto schepen Marc Snoeck

Marc Snoeck

1 ste schepen (archief, bibliotheek, cultuur, erfgoed, museum, ruimtelijke ordening, toerisme, Vlaams beleid)
Gemeenteraadslid SP.A
Portretfoto schepen Eddy Buelinckx

Eddy Buelinckx

2de schepen (burgerzaken, feestelijkheden, jumelage, lokale economie)
Gemeenteraadslid open VLD
Portretfoto schepen Guy Nechelput

Guy Nechelput

3de schepen (communicatie, flankerend onderwijs, ICT, integrale veiligheid, LSB, welzijn, woonbeleid)
Gemeenteraadslid CD&V
Portretfoto schepen Peggy Massien

Peggy Massien

4de schepen (duurzaamheid, integratiebeleid, kinderopvang en kindbeleid, ontwikkelingssamenwerking, tewerkstelling)
Gemeenteraadslid SP.A