Budget en strategisch meerjarenplan

Elk jaar maakt de stad een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur maakt de stad ook een strategisch meerjarenplan (SMJP) op (voor 6 jaar, te beginnen vanaf het 2e jaar).

Budget

Strategisch meerjarenplan

Bestuursakkoord