Stedenbouwkundige inlichtingen (model IV)

Via het aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen (het vroegere stedenbouwkundig attest nr. 1) kan je meer informatie bekomen over de bestemming van je perceel op het gewestplan. Je krijgt ook informatie over het BPA, RUP en/of verkaveling dat eventueel van kracht is.

Je aanvraagformulier dien je ingevuld in op de dienst ruimtelijke ordening.

Let op! Dit formulier mag je niet gebruiken om stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedformulier) aan te vragen en/of een stedenbouwkundig uittreksel op te vragen.

Aanvraagformulier

Meer info en contact