×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Stedenbouwkundige inlichtingen en/of stedenbouwkundig uittreksel

Stedenbouwkundige informatie bij verkoop van een woning

Het vastgoedformulier stedenbouwkundige inlichtingen en/of het stedenbouwkundig uittreksel (plannen- en vergunningenregister) vraag je aan als je je woning wil verkopen. Deze documenten worden meestal aangevraagd door notarissen en vastgoedmakelaars. Ze geven de koper alle nodige stedenbouwkundige informatie. Het betreft informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen en verkavelingsvergunningen.

Het vastgoedformulier geeft informatie over de bestemming van het perceel op het gewestplan bijzondere plannen van aanleg (BPA), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), onteigeningsplannen, rooilijnplannen, bouwvergunningen, meldingen, bouwmisdrijven, verkavelingen, verkavelingswijzigingen en  stedenbouwkundige attesten, milieu, leegstand, verwaarlozing en/of ongeschiktheid, beschermde monumenten, stads- en/of dorpsgezichten en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Let op! Het formulier en het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Meer info en contact