×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Gemeentelijke rooilijnplannen

Wat is een rooilijn?

De rooilijn is de grens tussen de openbare weg en grenzende (privé) eigendommen.

Let op!

​De rooilijn is niet altijd de bouwlijn! De bouwlijn kan zich achter de rooilijn bevinden waardoor er een bouwvrije zone ontstaat.

Wat is een (gemeentelijk) rooilijnplan?

De rooilijn wordt visueel weergegeven op een rooilijnplan of in Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s).  Een gemeentelijk rooilijnplan is een grafisch plan die de huidige en/of de toekomstige grenzen van één of meer gemeentewegen aangeven. Het gemeentelijk rooilijnplan bepaald welke gronden er behoren of kunnen behoren tot het openbaar domein.  Wanneer er geen rooilijnplan is, is de rooilijn de huiidge grens tussen de openbare weg en de grenzende eigendommen

Let op!

Het is mogelijk dat de ligging van een eerder goedgekeurde rooilijn wordt verplaatst door de stad of een andere overheid. Dan wordt een procedure voor het wijzigen, verleggen of afschaffen opgestart. 

Rooilijnplannen van gewestwegen

Er lopen heel wat steenwegen door Halle (voorbeelden: Ninoofsesteenweg, Bergensesteenweg, Brusselsesteenweg, Edingensesteenweg, ...). Dit zijn gewestwegen die beheerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Woon je op een gewestweg en wil je informatie over de rooilijnplannen van gewestwegen? Dan neem je contact op met AWV Vlaams-Brabant district 211 Halle: www.wegenenverkeer.be/districten/district-211-halle.

Gemeentelijke rooilijnplannen inkijken?

Meer info over rooilijnen of rooilijnplannen inkijken kan aan onze balie leefomgeving. Je maakt hiervoor een afspraak

Wat moet je meebrengen?

  • De kadastrale gegevens van het perceel waarover je info wenst
  • Heb je geen kadastrale gegevens, dan kunnen we jou aan de hand van de juiste locatie (straat en huisnummer) misschien ook verder helpen. (Hou er rekening mee dat straatnamen door de jaren kunnen veranderen en het rooilijnplan misschien een vroegere naam draagt)

Prijs?

  • Gratis