Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijnvisie op de ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht om samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle werd goedgekeurd bij beslissing van de deputatie Vlaams-Brabant op 3 september 2009.

Bijlagen