Voetpaden

Je kan zelf je voetpad voor je woning aanleggen, herstellen of aanpassen. Je kan zo'n werken ook laten uitvoeren door de aannemer van de stad. In beide gevallen dien je dit aan te vragen bij de dienst openbare werken, mobiliteit en milieu.

De regelgeving over het aanleggen, herstellen of aanpassen van voetpaden vind je ook in de algemene politieverordening (GAS) (hoofdstuk II, afd. 2).