Voetpaden

Je kan zelf je voetpad voor je woning aanleggen, herstellen of aanpassen. Je kan zo'n werken ook laten uitvoeren door de aannemer van de stad. In beide gevallen dien je dit aan te vragen bij de dienst openbare werken, mobiliteit en milieu.

Doe deze aanvraag ruim op tijd. Minstens 1 maand voor de geplande aanvang van de werkzaamheden is aangewezen.

Let op: wanneer de werkzaamheden het verlagen van de trottoirboord inhouden moet er steeds een beroep gedaan worden op de aannemer van de stad.

De regelgeving over het aanleggen, herstellen of aanpassen van voetpaden vind je ook in de algemene politieverordening (GAS) (hoofdstuk II, afd. 2).