×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Riolering

Aansluitingen

Het openbare rioleringsstelsel wordt beheerd en onderhouden door de gemeente en de rioleringspartner Farys. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor de goede werking, het onderhoud, de vernieuwing en herstellingen van de rioolaansluiting tot aan de hoofdriool. De aanvraag voor een rioolaansluiting of verwante werken moet gebeuren via deze website. Niemand mag zelf werkzaamheden uitvoeren op het openbaar domein.

De eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn private riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsstelsel per afzonderlijke woning (geen gemeenschappelijke aansluitingen!). Zo kan huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. Het aansluiten op de hoofdriolering van je riolering of een wachtkoker moet worden uitgevoerd door de rioleringspartner Farys. Het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van de rioolaansluiting op het openbaar rioleringsstelsel blijft privaat en gebeurt dus ten laste van de eigenaar voor het gedeelte tot aan de hoofdriolering.

Problemen met de huisaansluiting op de openbare riolering kunnen gemeld worden aan de cluster openbaar domein.

Wij sporen je aan om wachtaansluitingen voor onbebouwde terreinen tijdig aan te vragen. dit vereenvoudigt eventuele heraanleg van riolering in de straat. Zo kunnen deze aansluitingen bij bebouwing aangesloten worden zonder aansluitingskosten (plannen verkrijgbaar bij de cluster openbaar domein.

Wij raden je ook aan om bij een nieuwbouw of als je bent aan het verbouwen al een gescheiden rioolstelsel te voorzien op je privaat domein. Wanneer in je straat dan een gescheiden stelsel wordt aangelegd (moest dit nog niet het geval zijn), ben je hierop al voorbereid. Vóór de grens met het openbaar domein moet je een inspectieput voorzien voor het vertrekpunt van het gescheiden stelsel.

De volledige regelgeving over de riolering vind je terug in algemene politieverordening en het Bijzonder Waterverkoopreglement - Deel huisaansluitingen van Farys.

Meer info en contact