Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzingen tot één enkele vergunning. De termen bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning bestaan dus niet meer. De omgevingsaanvraag verloopt voortaan volledig digitaal en enkel via het Omgevingsloket op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Wat kan je aanvragen in het Omgevingsloket?

 • Aanvragen of melding van kleine werken op en rond een gebouw waarvoor geen vrijstelling geldt
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen
  • plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van gebouwen of constructies
  • vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer)
  • ontbossen
  • wijzigen van het reliëf van de bodem
  • gebruiken van een grond als opslag of parking
  • plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
  • wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
  • opsplitsen van een woning in meerdere woongelegenheden
  • aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning of melding voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 • Aanvraag van een omgevingsgvergunning voor een nieuwe verkaveling
 • Verzoek tot bijstelling van een bestaande verkaveling
 • Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden
 • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit

Hoe aanvragen?

Start je aanvraag op www.omgevingsloketvlaanderen.be

Meer info en contact

www.omgevingsloketvlaanderen.be