Lopende openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Hieronder vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het grondgebied van de Halle.

Een dossier van een lopend openbaar onderzoek inkijken?

Tijdens het openbaar onderzoek kan je bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier raadplegen via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Wil je een dossier volledig inkijken?