×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Wat zijn belastingen en retributies?

Het is belangrijk het onderscheid te begrijpen tussen belastingen en retributies. Hieronder leggen we het verschil kort uit.

Wat is een retributie?

Een retributie is een som die de stad vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend.
Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. In de meeste gevallen kan deze dienstverstrekking ook in de privé-sector gevonden worden.
Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Enkele voorbeelden zijn: retributie grof huisvuil huis-aan-huis op afroepretributie uitlening muziekinstrumenten, ...

Wat is een belasting?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma’s die op het grondgebied van de stad gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om de algemene uitgaven van de stad te financieren. Enkele voorbeelden zijn: milieubelastingbelasting op motoren, ...

Meer info en contact