Belasting op de leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, woningen en bedrijfsruimten

Op leegstaande, verkrotte en/of verwaarloosde gebouwen, woningen en/of bedrijfsruimten betaal je belastingen. Hier vind je de betreffende belastingreglementen.

Meer info en contact