Vorming: fake news

De vorming belicht verschillende aspecten van het fenomeen fake news en geeft leerkrachten concrete handvaten over hoe er in de klas mee om te gaan.

Er wordt ingehaakt op 3 van de 16 Europese sleutelcompetenties die de basis vormen voor de nieuwe eindtermen:
• digitale competentie en mediawijsheid
• competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
• leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

De vorming sluit aan bij het leerplan secundair onderwijs voor verschillende vakken en opleidingsgebieden: maatschappelijke vorming, mens en maatschappij, PAV, Nederlands, geschiedenis...

De kostprijs is 15 euro.
Deadline voor inschrijvingen is 1 oktober.
Prijs: 15 euro, te betalen via overschrijving op het rekeningnummer BE73 0910 1206 9960 met mededeling ‘Vorming fake news + naam deelnemer’

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar
Openbare Bibliotheek Halle
Basiliekstraat 124, 1500 Halle
Wanneer
23/10 om 09:00
Organisatie
Thema
Prijs
€ 15.0