Geluidsoverlast

In Halle gelden er specifieke regels over wanneer je hoeveel geluid mag maken. Muziekactiviteiten moet je bij de dienst Ruimte en wonen melden en eventueel een milieuvergunning voor aanvragen. Ondervind je overlast? Contacteer dan de Politiezone Zennevallei.

Geluid maken

In Halle mag je geen geluid veroorzaken dat hindert wanneer dit niet noodzakelijk is. Het gebruik van toestellen die zijn aangedreven door motoren (bv. grasmaaiers, houtzagen, ...) is toegelaten tussen 8 en 22 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Deze regel is niet van toepassing op landbouwgronden. Meer gedetailleerde info over geluidshinder vind je terug in de Algemene politieverordening (GAS)

Muziekactiviteiten

Voor muziekactiviteiten gelden specifieke geluidsnormen. Wil je van deze geluidsnormen afwijken dan heb je een vergunning nodig.

Geluidsoverlast?

Ondervind je geluidshinder? Contacteer dan de Politiezone Zennevallei.