×

Kadavers

Een kadaver op de weg?

Merk je een dode kat, hond, grote vogel, konijn, vos, ree op de openbare weg? Contacteer de dienst Ruimte en wonen. Een aangestelde firma haalt de kadavers (max.15kg) vervolgens zo spoedig mogelijk op.

Een kadaver van een marterachtige (bv. boommarter) op de weg?

Merk je een dode marter op de openbare weg? Neem dan contact op met Christine Goessens (T 0479 59 22 59). Christine is vrijwilliger en bezorgt de dode dieren aan het instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO). Zij voeren dan een ecologische autopsie uit en doen zo onderzoek naar de levensomstandigheden en populatiedynamiek van marterachtigen. De staat van het dode dier speelt daarbij geen enkele rol (platgereden vel, verregaande ontbinding,…).

Een kadaver op privédomein?

Voor de ophaling van kadavers op privédomein is de eigenaar/gebruiker van het domein verantwoordelijk. Hiervoor kan je de stad niet contacteren.

Kleine huisdieren (bijvoorbeeld een kat of een kleine hond) mag je zelf begraven op het privédomein of laten ophalen door een dierenarts. Grotere dieren (bijvoorbeeld geiten, varkens, schapen, ...) moet je verplicht laten ophalen door Rendac.