Ademruimte voor Sint-Rochus

Vlotter en veiliger rijden in jouw wijk vanaf 27 augustus

De Sint-Rochuswijk is een stadsdeel waar we vooral wonen of “verblijven”. Dat wil zeggen dat het verkeer dat er rijdt vooral “bestemmingsverkeer” hoort te zijn: verkeer dat specifiek naar een bestemming in de wijk rijdt (woning, school, winkel,…). De wijk kent echter heel wat sluipverkeer en lijdt onder de verkeersdruk. Het drukke verkeer heeft onveilige situaties tot gevolg.

Als stad willen wij hier graag iets aan doen. Daarom veranderen we vanaf 27 augustus 2017 een aantal zaken in de straten van Sint-Rochus.

Wat …. willen we hiermee voor jullie bereiken?

 • het wonen in de wijk aangenamer en rustiger maken
 • de verkeersveiligheid verhogen, zeker ook in schoolomgevingen
 • het comfort van fietsers en voetgangers verbeteren
 • een gezondere woonomgeving maken door het terugdringen van fijn stof, luchtvervuiling en lawaai.

Kortom: ademruimte voor Sint-Rochus, letterlijk en figuurlijk!

Hoe….doen we dat?

In oktober 2016 zijn we samen met de adviesraad voor mobiliteit (mobiliteitsplatform) een inspraakronde gestart. We deden een oproep en meer dan 100 inwoners van Sint-Rochus engageerden zich om ons te laten weten welke problemen er zijn. In werkgroepjes van 10 dachten de deelnemers begeleid door verkeersdeskundigen heel actief mee over oplossingen. Dit gaf concrete voorstellen tot resultaat die we snel kunnen realiseren. In mei 2017 gaven we infoavonden over deze voorstellen. Op basis van opmerkingen en vragen na de infoavond pasten we nog enkele zaken aan. Het plan “Ademruimte voor Sint-Rochus” werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. We stellen het graag aan jullie voor in deze folder.

Wat…verandert er en waarom?

Lees het in de brochure of verder op deze pagina.

Brochure "Ademruimte voor Sint-Rochus"

En verder?

Het plan “Ademruimte op Sint-Rochus” gaat in op zondag 27 augustus 2017. In de weken daarvoor zullen er enkele voorbereidende werken gebeuren, zoals het schilderen van parkeerlijnen en het plaatsen van verkeersborden. Als dat in jouw straat het geval is, krijg je nog een bewonersbrief.

Na het invoeren van het plan zullen we de nieuwe verkeerssituatie goed in de gaten houden. Waar nodig voeren we metingen uit om te bekijken of bepaalde straten niet overbelast worden. 

Naar de toekomst toe willen we nog extra initiatieven nemen zoals het plaatsen van extra fietsenstallingen, het promoten van autodelen en mogelijkheden creëren voor extra fietspaden.

Nog vragen?

bel 02 365 99 00 of mail naar info@halle.be

Een overzicht per straat

Wil je graag een overzicht van de wijzigingen in jouw straat?

 • Abeelenveld: bewonersparkeren “gele zone”.
 • Acacialaan: bewonersparkeren “blauwe zone”.
 • Albertstraat:
  • Fietsstraat en fietspad (in een gedeelte van de Albertstraat).
  • Ter hoogte van de school “De Winde”: extra fietsenstallingen.
  • Bewonersparkeren “gele zone”.
 • Balthazarstraat:
  • Rijrichting wordt omgedraaid.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Albertstraat (omgekeerde richting dan de rijrichting in de Pastoor Bernaertsstraat).
  • Bewonersparkeren “gele zone”.
 •  Biezeweide:
  • “Knip” ter hoogte van het kruispunt met de Jubellaan en de Rood Kruisstraat.
  • Tussen huisnummers 10-144 en 11-123): bewonersparkeren “gele zone”.
 • Broekborre: bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Edgard Tinelstraat: Bewonersparkeren “gele zone”.
 • Edmond Nerincxstraat:
  • fietssuggestiestroken in 2 richtingen
  • Bewonersparkeren “rode zone”.
 • Eikenlaan: bewonersparkeren “blauwe zone”.
 • Eizingenstraat:
  • Fietssuggestiestroken in 2 richtingen.
  • Bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Goudvinkenlaan: Eenrichtingsstraat tussen de Pastoor Bernaertsstraat en de Halleweg.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Halleweg.
 • Halleweg:
  • Eenrichtingsstraat tussen de Leopoldstraat en de Eugene Ysayestraat.  Je rijdt met de wagen in de richting van de E429 (A8).
  • Fietspad en fietssuggestiestrook (in een gedeelte van de Halleweg).
  • Kiss-and ridezone ter hoogte van de school.
  • Tussen huisnummers 18-124 en 1-173): bewonersparkeren “gele zone”.
 • Henri Quetstroeyelaan: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Joseph Petrestraat:
  • Tussen huisnummers 1-15 en 2-28: bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
  • Tussen huisnummers 25-31: bewonersparkeren “gele zone”.
 • Kardinaal Mercierplein:
  • Voorrangsregeling wordt aangepast.
  • 2-richtingsfietspad.
  • Bewonersparkeren “gele zone”.
 • Karel Nerinckxlaan: bewonersparkeren “blauwe zone”.
 • Kluisstraat: bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Koning Boudewijnlaan: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Kruisstraat: eenrichtingsstraat.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Halleweg.
 • Lentelaan: bewonersparkeren “gele zone”.
 • Leopold Deboeckstraat:
  • Fietsstraat.
  • Extra fietsenstallingen
  • Bewonersparkeren “rode zone”.
 • Lindenlaan: bewonersparkeren “blauwe zone”.
 • Marie Henriettesquare: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Melkerijstraat:
  • Eenrichtingsstraat.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Vandenpeereboomstraat (omgekeerde richting dan de rijrichting in de Sint-Rochusstraat).
  • Bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
  • 2-richtingsfietspad.
 • Nijvelsesteenweg (tussen huisnummers 8-112 en 11-143): bewonersparkeren “gele zone”.  
 • Nijverheidsstraat:
  • Rijrichting wordt omgedraaid.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Villalaan.
  • Bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren)
 • Panoramalaan: eenrichtingslus, vertrekkende van het kruispunt met de Kruisstraat dat het dichtst tegen de Halleweg ligt in de richting van het kruispunt dat het dichtst tegen de Nijvelsesteenweg ligt.
 • Pastoor Bernaertsstraat:
  • Eenrichtingsstraat.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Goudvinkenlaan.
  • Fietssuggestiestroken in 2 richtingen.
  • Kiss-and ridezone ter hoogte van de school.
  • Bewonersparkeren “gele zone”.  
 • Peter Benoitstraat: bewonersparkeren “gele zone”.
 • Platanenlaan: bewonersparkeren “blauwe zone”.
 • Prinses Paolalaan: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Servaislaan: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Sint-Annastraat: bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Sint-Rochusstraat:
  • Eenrichtingsstraat.  Je rijdt met de wagen in de richting van de Nijvelsesteenweg.
  • Fietssuggestiestroken in 2 richtingen.
 • Vandenpeereboomstraat:
  • tussen huisnummers 180-310 en 109-139): bewonersparkeren “blauwe zone”.
  • tussen huisnummers 1-156): bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Villalaan
  • tussen huisnummers 1-21 en 12-26): bewonersparkeren “rode zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
  • tussen huisnummers 33-105 en 28-110): bewonersparkeren “gele zone”.
 • Vogelpers: bewonersparkeren “groene zone” (Ook bewoners uit de Sint-Rochusstraat mogen hier parkeren).
 • Welkomstlaan (“Landingsbaan”): wordt heringericht met een afgescheiden voet- en fietspad in 2 richtingen.
 • Zomerlaan: bewonersparkeren “gele zone”.
Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?