Nieuws overzicht

Stad Halle wil met tegemoetkoming dossier A8 deblokkeren

Het college van burgemeester en schepenen wil met de Vlaamse overheid onderhandelen over een ondertunneling van de A8/N203 ter hoogte van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg. Maar dan moeten er wel garanties komen dat de wijk Rodenem volledig ontsloten wordt. Halle pleitte altijd voor een volledige ondertunneling maar hoopt met deze tegemoetkoming de impasse in dit dossier te deblokkeren.

WZC Zonnig Huis zoekt zorgkundigen en verpleegkundigen

Heb je zin om van het Zonnig Huis een echte thuis te maken voor de bewoners? Een thuis waar niet alleen hun zelfstandigheid wordt ondersteund en de nodige verpleegkundige en morele bijstand wordt gegeven, maar ook  rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de bewoners? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Vijver aan bibliotheek wordt in ere hersteld

Halle gaat de vijver in het Elisabethpark aan de bibliotheek renoveren. Het gaat om een voorlopige renovatie in afwachting dat ook de renovatieplannen van de bibliotheek en de realisatie van het Landschapspark Zennevallei concrete vorm krijgen.  

De 8 genomineerde suggesties voor idee ZKT stad zijn bekend!

458! Dat is het aantal ideeën dat we de voorbije weken ontvingen voor ‘idee ZKT stad’. Met deze actie wil de stad haar inwoners betrekken bij de opmaak van de meerjarenplanning en het beleid democratischer maken. Van de 458 suggesties werden er 8 op een shortlist geplaatst. Het is nu aan de inwoners om 4 ideeën aan te duiden die op korte termijn ook effectief gerealiseerd worden. Dit zijn de genomineerde ideeën per categorie:

Tractorsluizen weren sluipverkeer in Beertsestraat en Pachtersweg

Tractorsluis

In de Beertsestraat en de Pachtersweg werden twee tractorsluizen geplaatst. Op die manier wordt het sluipverkeer uit beide straten geweerd, want enkel tractors kunnen door hun hoge wielen nog voorbij deze hindernis. Ook voetgangers en fietsers kunnen zonder problemen voorbij deze tractorsluis.