Nieuws overzicht

Halle keurt oplossing goed voor kasteelvijver Essenbeek

Op 26 november 2019 keurde de gemeenteraad een oplossing goed voor de kasteelvijver van Essenbeek.

Het dossier loopt al meer dan 20 jaar en er zijn in het verleden verschillende gerechtelijke procedures gevoerd. De procedures hadden o.a. betrekking op de vraag of er langs de Kasteelstraat gebouwd mag worden en over de verkleining en de aantasting van de biotoop van de kasteelvijver.

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

leven en wonen in Vlaams-Brabant

We maken werk van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. We willen graag weten wat jij ervan vindt?

Wij zoeken een kinderbegeleider

foto met kinderen

Heb je een warm hart voor kinderen? Kan je je gemakkelijk inleven in hun leef- en gevoelswereld? En vind je het fijn om hen te animeren en te begeleiden?  Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Gemeenteraad in 't kort - 26 november 2019

Een nieuwe restafvalzak, nieuwe balies in het stadhuis, een versnelde verledding van onze openbare verlichting, een nieuwe samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant….. het zijn enkele blikvangers waarover de gemeenteraad gisteren gedebatteerd en gestemd heeft. Benieuwd naar het resultaat van de stemming? Kijkt u even mee!

Geen lage emissiezone in Halle

foto uitlaat wagen

Verschillende media berichten over het feit dat Halle na Antwerpen en Gent één van de 15 steden en gemeenten is, waar de invoering een lage-emissiezone wordt overwogen. Maar dat bericht klopt niet.