Nieuws overzicht

Enkel stil vuurwerk toegestaan met Nieuwjaar

foto vuurwerk

Zet jij het nieuwe jaar graag in met vuurwerk? Vraag minstens 2 weken vooraf een vergunning aan. Hou er rekening mee dat je in Halle enkel stil vuurwerk mag afsteken, ook wensballonnen zijn verboden. 

Hakhoutbeheer gepland langsheen de E429

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Ook in Halle zullen ze de beplanting in de wegbermen langsheen de E429 beheren.

Blokspot is opnieuw geopend

meisjes aan het studeren

Heb je binnenkort ook examens en ben je nog op zoek naar een rustige plek om te studeren? Van woensdag 5 december tot en met 3 februari kan je opnieuw terecht in JC De Kazerne (Leide 3) 

Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in Dr. Spitaelslaan en Blekerijstraat

asfalt met pijl

In januari 2018 werd er als proef eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Dr. Spitaelslaan, meer bepaald in het gedeelte tussen de Berendries en de Blekerijstraat. Na een evaluatie besliste het bestuur om de huidige proefopstelling te behouden. Voorts wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in een gedeelte van de Blekerijstraat.

Huis van het Kind in Halle gesubsidieerd vanaf 2019

speelblokken

Het ‘Huis van het Kind’ in Halle wordt vanaf 2019 gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Op die manier kan het Huis van Kind zich nog beter positioneren als speerpunt van het gezinsbeleid in Halle.  De subsidiëring is ook een erkenning voor de inspanningen die de partners van het samenwerkingsverband de voorbije jaren geleverd hebben.