×

Aanvraag | Erkenning van een cultuurvereniging

Over de vereniging
De vereniging moet minimum één jaar actief zijn.
Wat willen jullie precies bereiken met de werking?
Vul markante feiten en data en eventueel andere nuttige info uit het verleden in.
Welke activiteiten organiseren jullie?
Over de bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Afgevaardigde bij de cultuurraad
Plaatsvervanger van de afgevaardigde
Financiële gegevens
Rekeninghouder