Naar inhoud

Praktisch

Gelijke Kansen & Onderwijs

Stadhuis
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle


Tel:  02 365 97 01
Fax:  02 365 96 19
E-mail

Onthaal van nieuwkomers

De integratiedienst fungeert als brug voor de nieuwkomers
Alle nieuwe inwoners in onze stad ontvangen een onthaalmap. Hierin vinden ze informatie over stedelijke en andere diensten alsook nuttige inlichtingen over onze stad.
De integratieambtenaar besteedt extra aandacht aan de deelname van allochtonen aan de onthaaldag voor nieuwe inwoners van de stad Halle.

 • Lokale invulling van het integratiebeleid in samenwerking met het onthaalbureau Inburgering
  De lokale integratiedienst van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het secundair inburgeringbeleid. Het onthaalbureau verzorgt het primair inburgeringbeleid door lessen Nederlands, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en trajectbegeleiding aan te bieden. Om de integratie in de eigen gemeente te bevorderen, is er het secundair inburgeringbeleid: Halle toegankelijker maken voor allochtone nieuwkomers. In het kader hiervan heeft Stad Halle de projecten Samen Inburgeren en Lokale integratiegesprekken opgestart.
  • Samen inburgeren: er worden duo’s van nieuwkomers en coaches (dit zijn Hallenaren die Halle goed kennen en goed Nederlands spreken) gevormd op basis van hun interesses. Om de twee weken komen de duo’s samen om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen en terwijl Nederlands te praten. Doel hiervan is om een oefenkans Nederlands te bieden en het vrijetijdsaanbod van Halle beter te leren kennen. Ook is het de kans voor beide deelnemers om hun sociaal netwerk uit te breiden.
   Meer info?
   http://www.sameninburgeren.be/halle
   Wil je deelnemen aan dit project?

   Contacteer integratieambtenaar Sanne Boelens | T 02 365 97 04 | integratie@halle.be
 • Lokale integratiegesprekken: is een samenwerking van stad Halle met vzw Pin (partners en integratie - http://vzwpin.be/ ). Dit project is gestart in 2012 en heeft als doel niet-Belgen die nieuw zijn in Halle te informeren over wonen in Halle en de mogelijkheden en verwachtingen die dat met zich meebrengt. Tijdens Lokale integratiegesprekken geeft een medewerker van Pin uitleg over het taalbeleid, afvalbeheer, vrije tijd, onderwijs, inburgering en thema’s waar nog vragen over zijn (tewerkstelling, wonen, kinderopvang, …).

Meer info? Contacteer integratieambtenaar Sanne Boelens | T 02 365 97 04 | integratie@halle.be