Naar inhoud

Praktisch

Gelijke Kansen & Onderwijs

Stadhuis
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle


Tel:  02 365 97 01
Fax:  02 365 96 19
E-mail

Onthaal van nieuwkomers

De integratiedienst fungeert als brug voor de nieuwkomers
Alle nieuwe inwoners in onze stad ontvangen een onthaalmap. Hierin vinden ze informatie over stedelijke en andere diensten alsook nuttige inlichtingen over onze stad.
De integratieambtenaar besteedt extra aandacht aan de deelname van allochtonen aan de onthaaldag voor nieuwe inwoners van de stad Halle.

  • Lokale integratiegesprekken: is een samenwerking van stad Halle met vzw Pin (partners en integratie - http://vzwpin.be/ ). Dit project is gestart in 2012 en heeft als doel niet-Belgen die nieuw zijn in Halle te informeren over wonen in Halle en de mogelijkheden en verwachtingen die dat met zich meebrengt. Tijdens Lokale integratiegesprekken geeft een medewerker van Pin uitleg over het taalbeleid, afvalbeheer, vrije tijd, onderwijs, inburgering en thema’s waar nog vragen over zijn (tewerkstelling, wonen, kinderopvang, …).

Meer info? Contacteer integratieambtenaar Sanne Boelens | T 02 365 97 04 | integratie@halle.be