Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

Stadhuis
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle


Tel:  02 365 97 25
Fax:  02 365 96 19
E-mail

Meer info

Hoe een tegemoetkoming bij de F.O.D Sociale Zekerheid aanvragen

De aanvraag gebeurt bij je stadsbestuur op de sociale dienst

Je brengt de volgende documenten mee

- Identiteitskaart

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door middel van een aanvraagformulier, een sociaal onderzoek en een medisch onderzoek.

Het dossier wordt doorgestuurd naar de F.O.D. Sociale Zekerheid en daar onderworpen aan een administratief onderzoek. Een uitnodiging tot medisch onderzoek bij een arts van de F.O.D. Sociale Zekerheid, volgt later.

De persoon met een handicap is verplicht elke wijziging in zijn toestand te melden bij de F.O.D. Sociale Zekerheid.

Beroep

Als je niet akkoord gaat met de getroffen beslissing van de F.O.D. Sociale Zekerheid kan je beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. Je tekent beroep aan binnen de 90 dagen na kennisgeving.